2017 | 11 | 20.

 

Pályázat azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002

Pályázat címe: Mohácsi piac fejlesztése

Projekt összköltsége: bruttó 505.537.155

Támogatás összege: bruttó 500.000.000 (intenzitás: 100%)

Támogató döntés dátuma: 2017.05.25.

Támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2017.06.21.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt várható befejezésének a dátuma: 2019.06.30.

 

 

A projekt keretében a város központjában, a Jókai Mór utca 8-10. szám alatt kialakult tömbbelsőben, magántulajdonú ingatlanok által határolt önkormányzati területen működő helyi piac fejlesztése, átépítése valósul meg. A mohácsi piacot az 1970-es években alakította ki a város és adta át a helyi termelők és a lakosság részére. Az azóta eltelt időben a piac bővítésre került egy, a piacot a Városház utcával összekötő üzletsorral. Ezen kívül a piaci infrastruktúrát érintő átfogó, jelentősebb fejlesztés a piac működésének kezdete óta nem volt, a piac területén csupán kisebb, a működés elégséges feltételeihez nélkülözhetetlen javítási és karbantartási munkákra került sor. A piac jelenlegi műszaki állapota elavult, kinézete nem esztétikus, elhanyagolt látványt nyújt. Kopott elárusítóhelyek, töredezett beton és hiányos, időjárástól megtépázott, elöregedett plexi előtetők tengere fogadja a vásárlókat.

A fejlesztéssel a piactér közepén új fedett-nyitott árusítótér létesül, melyen parkoló-tető kerül kialakításra. A parkoló-szint felett napelemek kerülnek elhelyezésre, valamint 2 db elektromosautó-töltő is kialakításra kerül. A parkoló megközelítésére a Jókai utca felöl egy kétirányú forgalmú, jegesedés elleni védelemmel ellátott rámpa készül. A rámpától északra a piac működéséhez szükséges helyiségek, illetve zöldterületek, zöldtetők kerülnek kialakításra, az árusító tér körbejárhatóságát biztosítva utca-bútorok kerülnek elhelyezésre.

A projektben tervezett megújuló energiahasznosítás a fenntartható energiagazdálkodás megvalósulásához járul hozzá, a vonzó piaci környezet kialakítása pedig bevonzza a környező települések termelőit és a lakosságot, turistákat is, mindez hozzájárul a keresleti-kínálati oldal erősödéséhez egyaránt, mely a gazdaság élénkülését eredményezi.

A támogatási szerződés megkötésének a napja: 2017. június 21.

A kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges műszaki tervek elkészültek, az építési engedély 2017.10.25. napon jogerősség vált. A kivitelezési munkálat várhatóan 2019. június 30-án zárul. A piac működése a kivitelezési munkálatok alatt is biztosítva lesz az Önkormányzat által kijelölt helyszínen.