2019-12-20 14:35:35

 

2019-12-20 14:29:18

 

12 13 14 15

Befejezésénél tart a piacrekonstrukció
2019-03-20 09:10:01

A mintegy félmilliárd forint pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés helyszínén az utolsó simítások zajlanak. Helyükre kerültek a díszburkolatok, kész az emeleti parkoló, annak tetején rögzítve a napelemek, az elektromos autókat kiszolgáló töltőállomás ugyancsak várja az első, környezetbarát járműveket. A majdan a piac területén használandó eszközök beszerzése szintén megkezdődött, hamarosan érkeznek – többek között – az elárusítóasztalok és a korszerű takarítógépek. A beruházó önkormányzat fontosnak tartotta azt is, hogy tetszetős környezetben találkozhassanak itt a vevők és a kereskedők, őstermelők. Ennek jegyében parkosítottak, számos cserjét és fát ültettek el, többek között vöröslevelű kőriseket, míg az emeleti parkolót övező növényszigetekbe – a csüngőpetúniák mellé – huzalra futtatott görögtekercsek és kúszóloncok kerültek: ezek azon kívül, hogy szebbé, hangulatosabbá teszik a környezetet, egyszersmind árnyékot is adnak majd a tűző Nappal szemben. Nyilván sokan várják már a nyitást: az átadás napjáról időben tájékoztatjuk a város közönségét.

 

      9 7

 

              

 

 

Finisükben vannak a munkák
2019-03-10 09:24:38

Mint ismert, a népszerű, sokak által látogatott tradicionális elárusítóhely az önkormányzat által pályázaton elnyert, félmilliárd forint vissza nem térítendő támogatás révén újult meg, s nyerte el új arculatát. A kivitelezés az elmúlt egy évben nagyrészt befejeződött, jelenleg az utolsó festések, mázolások folynak, emellett a forgalomtechnikai jelzőtáblákat rögzítik több helyen. A hűtőkamra beüzemelése szintén része a feladatoknak. A majdan ott dolgozó munkatársak oktatása, felkészítése ugyancsak folyamatban van.

 

 3 4  5 8

 

                                                   

Profi eszköz gondoskodik majd a tisztaságról a piacon
2019-03-02 15:29:57

A napokban megérkezett az átfogó fejlesztés alatt álló piacra az új kommunális takarítógép. A professzionális eszköz átadáskor megtörtént két fő betanítása is a gép kezelésére. A négy kerék meghajtású, 26 lóerős gép 500 literes hulladéktartállyal, víztartállyal és vízpermetezővel rendelkezik. Ezenfelül a megfelelő adaptereknek köszönhetően alkalmas lombszívásra, hótolásra és sószórásra is.

 

 16 18 19 17

Nem csupán hasznos és korszerű, szép is lesz a megújult piac
2019-03-01 15:32:07

A korábbi, az idő múlásának nyomait sok helyen magukon viselő, töredezett, repedezett, itt-ott házilagos kivitelben készült, javítgatott elárusítóasztalok helyett természetesen újak állnak majd a kereskedők, őstermelők rendelkezésére a piacon. Önkormányzatunk összesen százhatvan darabot rendelt azokból a nagy teherbírású, rozsdamentes acélból készült alkalmatosságokból, melyekből első körben ötvenet szállított le a gyártó. Ezek egyenként 2 méter x 1 méter felületűek, vagyis összesen 320 négyzetméteren kelleti majd magát a friss zöldség, gyümölcs és egyéb áru, ha minden ilyen asztal a helyére kerül.

Tekintve, hogy a piac pár napja már nem építési terület és keresztül is lehet rajta járni, sokan élnek is a lehetőséggel. Az itt megfordulóktól származó észrevétel volt, hogy a tetőre vezető lépcsőfeljáró csupasz betonfelülete nem valami szép. Nos, ez a rész így még csak félkész, az építmény tetszetős műkőborítást kap, a feladattal megbízott mesterek javában dolgoznak.

 

  1 2  11

 

   20 23  24  

 

                                             

 

ÁPRILIS 16-ÁN INDUL A „MOHÁCSI PIAC FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT KIVITELEZÉSE
2018-04-03 18:59:25

A Mohács Város Önkormányzata által megvalósuló „TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002” azonosítószámú „Mohácsi piac fejlesztése” című projekt 500 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 2017-ben. A kivitelezés előkészítése lezárult, a szükséges engedélyeket és hatósági jóváhagyásokat az Önkormányzat megszerezte, így minden akadály elhárult az elől, hogy a közbeszerzési eljárás lezárásaként aláírásra kerüljön a vállalkozási szerződés.

A kivitelezés a város központjában, a Jókai Mór utca 8-10. szám alatt kialakult tömbbelsőben történik meg. A fejlesztés keretében a működő helyi piac átépítése valósul meg. A beruházással a piactér közepén új fedett-nyitott árusítótér létesül, melyen parkoló-tető kerül kialakításra. A parkoló-szint felett napelemek kerülnek elhelyezésre, valamint 2 db elektromosautó-töltő is kialakításra kerül. A parkoló megközelítésére a Jókai utca felől egy kétirányú forgalmú, jegesedés elleni védelemmel ellátott rámpa készül. A rámpától északra a piac működéséhez szükséges helyiségek, illetve zöldterületek, zöld tetők kerülnek kialakításra, az árusító tér körbejárhatóságát biztosítva utca-bútorok kerülnek elhelyezésre.

A projektben tervezett megújuló energiahasznosítás a fenntartható energiagazdálkodás megvalósulásához járul hozzá. A vonzó piaci környezet bevonzza a mohácsi és környékbeli települések termelőit, a lakosságot, valamint a turistákat. Mindez hozzájárul a keresleti-kínálati oldal erősödéséhez egyaránt, mely a gazdaság élénkülését eredményezi.

A kivitelezés 2018. április 16-án kezdődik és várhatóan 2019. június 30-án zárul (a kivitelezési munkálatok a termelői piac működését május 1-ig nem zavarják). A piac működése ezalatt is biztosítva lesz: a kistermelők és árusok részére a Városház utcát jelölte ki árusító helyszínként az Önkormányzat, a piacon jelenleg működő boltokat pedig a Városház utca felőli bejáraton, a munkaterülettől elzárt közlekedők segítségével lehet majd elérni.

Sajtóközlemény
2017-11-20 11:52:00

2017 | 11 | 20.

 

Sajtóközlemény

támogatásban részesült a „mohácsi piac fejlesztése” című projekt

 

 

Támogatásban részesült a Mohács Város Önkormányzata által a TOP támogatási rendszeréhez benyújtott „TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002” azonosítószámú „Mohácsi piac fejlesztése” című projekt. A fejlesztés 500 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (támogatási intenzitás: 100 %).

 

A projekt keretében a város központjában, a Jókai Mór utca 8-10. szám alatt kialakult tömbbelsőben, magántulajdonú ingatlanok által határolt önkormányzati területen működő helyi piac fejlesztése, átépítése valósul meg. A mohácsi piacot az 1970-es években alakította ki a város és adta át a helyi termelők és a lakosság részére. Az azóta eltelt időben a piac bővítésre került egy, a piacot a Városház utcával összekötő üzletsorral. Ezen kívül a piaci infrastruktúrát érintő átfogó, jelentősebb fejlesztés a piac működésének kezdete óta nem volt, a piac területén csupán kisebb, a működés elégséges feltételeihez nélkülözhetetlen javítási és karbantartási munkákra került sor. A piac jelenlegi műszaki állapota elavult, kinézete nem esztétikus, elhanyagolt látványt nyújt. Kopott elárusítóhelyek, töredezett beton és hiányos, időjárástól megtépázott, elöregedett plexi előtetők tengere fogadja a vásárlókat.

 

A fejlesztéssel a piactér közepén új fedett-nyitott árusítótér létesül, melyen parkoló-tető kerül kialakításra. A parkoló-szint felett napelemek kerülnek elhelyezésre, valamint 2 db elektromosautó-töltő is kialakításra kerül. A parkoló megközelítésére a Jókai utca felöl egy kétirányú forgalmú, jegesedés elleni védelemmel ellátott rámpa készül. A rámpától északra a piac működéséhez szükséges helyiségek, illetve zöldterületek, zöldtetők kerülnek kialakításra, az árusító tér körbejárhatóságát biztosítva utca-bútorok kerülnek elhelyezésre.

 

A projektben tervezett megújuló energiahasznosítás a fenntartható energiagazdálkodás megvalósulásához járul hozzá, a vonzó piaci környezet kialakítása pedig bevonzza a környező települések termelőit és a lakosságot, turistákat is, mindez hozzájárul a keresleti-kínálati oldal erősödéséhez egyaránt, mely a gazdaság élénkülését eredményezi.

 

A támogatási szerződés megkötésének a napja: 2017. június 21.

 

A kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges műszaki tervek elkészültek, az építési engedély 2017.10.25. napon jogerősség vált. A kivitelezési munkálat várhatóan 2019. június 30-án zárul. A piac működése a kivitelezési munkálatok alatt is biztosítva lesz az Önkormányzat által kijelölt helyszínen.

 

           2 1 3